Buro Aanjager

Buro Aanjager is specialist in het aanjagen van persoonlijke en professionele groei. Onze stijl van trainen en coachen is warm, speels en prikkelend. We zijn in staat om in een kort tijdsbestek een klimaat te scheppen waar ruimte is voor emotie, humor en verbeelding. We dagen uit, stellen rake vragen en nodigen deelnemers uit om in beweging te komen.

Onze warme aanpak lokt emotie uit. Niet voor niets luidt onze slogan: Ontwaken door te raken!

Onze trainingen zijn in hoge mate interactief en gericht op ervaringsleren. We wakkeren met onze nieuwsgierigheid en oordeelloosheid openheid en transparantie aan. We leggen onbewuste processen en patronen bloot en maken ze bespreekbaar. Door het bieden van praktische tools en kennisoverdracht leidt deze bewustwording tot prachtige veranderingen en groei in mens en organisatie. We passen onze kennis en ervaring uit o.a. de arbeids- en organisatiepsychologie, het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), HRM en Systemisch Werk toe in onze dienstverlening.

Missie & visie

Wij zijn ervan overtuigd dat zelfkennis en zelfinzicht een verrijking zijn voor ieder mens. Aan elk gedrag ligt ten diepste een positieve intentie ten grondslag. Wij geloven dat inzicht in jouw eigen wereldmodel en hoe deze zich heeft gevormd een belangrijke voorwaarde is voor succes en geluk. Onze missie is om jouw wereldmodel te verruimen en verrijken. Een verruimd wereldmodel biedt letterlijk meer ruimte voor bijvoorbeeld: ontwikkeling, samenwerking, versterkte relaties, verdraagzaamheid en (zelf)respect. Onze wens is dat elk mens het leven leidt dat hij ten diepste van binnen wenst te leiden en zijn potentieel volledig kan benutten om daarmee anderen uit te nodigen hetzelfde te doen.

Coaches/Trainers

Bureau Aanjager werkt intensief samen met een vast aantal ervaren en gepassioneerde freelance (team-)coaches, trainers en trainingsacteurs. Voor elk vraagstuk hebben wij een passende collega met de juiste expertise en ervaring. Daarnaast werken wij graag in duo’s.

Judith Jager

Judith Jager

(NLP-) Trainer – (Team-) Coach en Trainingsacteur

Motto: de betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen.

Nynke Brouwers

Nynke Brouwers - Buro Aanjager

Trainer – (NLP) Coach en Teamcoach

Motto: Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en andere windmolens.

Anneke Jansma

Anneke Jansma - Buro Aanjager

Trainer – Teamcoach en Trainingsacteur

Motto: You can do anything you set your mind to!

11

jaar ervaring

100

procent betrokken

1001

Ideeën

4

trainers